Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/ABM%20s380_1.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_3.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_2.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_4.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_6.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_7.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_8.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_9.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_10.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_11.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_12.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_13.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_14.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_15.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_16.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_17.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_18.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_19.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_20.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_21.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_22.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_23.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_24.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_25.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_26.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_27.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_28.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_29.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_30.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_31.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_32.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_33.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_34.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_35.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_36.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_37.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_38.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_5.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_39.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_40.jpg
 • /media/adlib/ABM%20s380_41.jpg

Rembrandt

Doop van de kamerling

-

Doop van de kamerling
Rembrandt van Rijn, 1626
Museum Catharijneconvent
ABM s380

De jonge Rembrandt schildert het verhaal van de doop
van de eunuch, de kamerling uit Morenland. Het is een
geliefd thema. Vier jaar later publiceert Jacobus Revius
een gedicht over dit bijbelverhaal:
Hij las de oude schrift, dewelk hij niet verstond,
Hij hoorde Christi leer uit des Philippi mond.
En latende in ijl stilhouden zijne wielen,
Ontvink van hem den doop met een gelovig hert:
Zijn uiterlijke huid bleef wel gelijke zwert,
Maar witter als de sneeuw wierd hij aan zijner zielen.

Trefwoorden
Rembrandt

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, paneel
Afmetingen
Nu te zien in
Klooster begane grond gang Zuid
Verwervingsmethode
aankoop
Verwervingsdatum
1976
Verwervingsbron
Objectnummer
ABM s380

Objectbeschrijving

Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder: <I>RHL</I> [Rembrandt Harmenszoon Leidensis] 1626.

Aanvullende informatie

Veel elementen uit deze compositie gaan terug op schilderijen met de Doop van de kamerling van Pieter Lastman, met name de versie in Karlsruhe uit 1623 (Staatliche Kunsthalle, inv. nr. 772; afb. Karlsruhe 1966, Bildband, p. 367).

Natuurwetenschappelijk onderzoek:
Verfmonsteronderzoek werd uitgevoerd door Karin Groen (Centraal Laboratorium Amsterdam). De monsters bevinden zich bij het RCE. Gedigitaliseerd onderzoeksmateriaal (in 2013 gedigitaliseerd): aanwezig in MCC (en te raadplegen via de website van de Rembrandt Database). Röntgenopnames, infraroodfoto's en foto's van tijdens de restauratie (door Marion Bosc, 2010) onder meer met ultravioletlicht aanwezig in MCC en te raadplegen via de website van de Rembrandt Database.
Het schilderij werd onderzocht met infraroodreflectografie (IRR) op 15 februari 2013 door Margreet Wolters (RKD) en Micha Leeflang (MCC) met de Hamamatsu. Het gehele schilderij is gedocumenteerd.

Eigendomsgeschiedenis

ca. 1900-1976 particuliere verzameling, Utrecht/Nijmegen; 1976 Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht (aangekocht met steun van o.a. de Vereniging Rembrandt); 1976 Rijksmuseum Het Catharijneconvent

Literatuurverwijzingen

 • 2017, glimp van de hemel : het geheim van Rembrandts geloof, Riemersma, Jan, p. 84-85, afb. 31
 • 2017, Rococo and religion: a room for Hernhutters in an Amsterdam canal house, Fouw, Josephina de, p. 35-37, afb. 8
 • 2017, Rembrandt's paintings revisited : a complete survey : a reprint of A corpus of Rembrandt Paintings VI, Wetering, Ernst van de
 • 2017, Sporen van slavernij in Leiden, Oostindie, Gert, p. 66-67, afb.
 • 2014, Rembrandt's rivals : history painting in Amsterdam, 1630-1650, Sluijter, E.J., p. 309-310, afb. V-65
 • 2014, Allemaal mannen : 21 bijbelse portretten : met afbeeldingen uit de collecties van Museum Catharijneconvent, Linden, Nico ter, p. 28, afb.
 • 2014, Rembrandt and the Dutch Golden Age, Ember, Ildikó, p. 326-327, cat. nr. 81 en p. 567, noten
 • 2013, Ethiopia : the land of wonders, Dolev, Gania, p. 18, afb.
 • 2013, Traits of tolerance : religious tolerance in the Golden Age, Eck, Xander van, p. 72, afb. 49
 • 2013, Vormen van verdraagzaamheid : religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw, Eck, Xander van, p. 72, afb. 49
 • 2013, succession of wishes : the triptych of the Baptism of Christ by Gerard David, Ninagawa, Junko, p. 30, afb.
 • 2013, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2013), nr. 313
 • 2013, 'Inter-institutional - multidisciplinary - ever-growing' : Museum Catharijneconvent in The Rembrandt Database, Mensing, Carolijn, p. 21, tekst
 • 2012, Gouden Eeuw : proeftuin van onze wereld, Goedkoop, Hans, p. 120, afb. 2
 • 2011, Patine du temps, Brunel,Georges
 • 2009, Nederland, Harmans, Gerard M.L.
 • 2009, Rembrandt in nieuw licht, Wetering, Ernst van de, p. 25, afb. 19
 • 2009, 2000 jaar Nederlanders hun geloof en de kunst, Bleyerveld, Yvonne, p. 637, afb.
 • 2009, Zeitalter Rembrandts, Schröder, Klaus Albrecht, p. 142-143, cat. nr. 63, afb.
 • 2009, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2009)
 • 2008, Rembrandt, een jongensdroom : 17de eeuwse Nederlandse schilderkunst : de collectie Kremer, Ploeg, Peter van der, p. 174-176, afb. 1
 • 2008, Jaarverslag Museum Catharijneconvent 2007, p. 8, afb.
 • 2008, 125 jaar openbaar kunstbezit : met steun van de Vereniging Rembrandt, Hecht, P., p. 147, afb. 204, p. 216 nt. 5, p. 220 nt. 91, p. 221, nt. 111
 • 2007, Othello, the Moor of Venice : texts and contexts, Shakespeare, W., p. 172-174, afb. 11
 • 2007, Utrecht, Hendriksen, B., p. 68
 • 2006, Rembrandtboek, Broos, B., p. 24, afb.
 • 2006, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2006), p. 8
 • 2006, Christianity in the Netherlands : highlights from Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S.
 • 2006, Rembrandt de evangelist, p. 53-55, afb.
 • 2006, Bewaar de schoonheid : topstukken van religieuze kunst in het aartsbisdom Utrecht, Steeg, Maria ter, p. 54-55, afb.
 • 2006, Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S., p. 68, afb. 63
 • 2006, Utrechtse schilderkunst in de Gouden Eeuw : honderd schilderijen uit de collectie van het Centraal Museum Utrecht, Meyere, J.A.L. de, p. 54, afb. 9.1
 • 2005, Rembrandt 400 jaar
 • 2005, Bijbel met werk van Rembrandt [De nieuwe bijbelvertaling], cassette, NT p. 139
 • 2005, God van Rembrandt : Rembrandt als commentator van de godsdienst van zijn tijd, Hoekveld-Meijer, G., p. 55-61, afb.
 • 2005, Rembrandts Leidse tijd 1606-1632, Straten, Roelof van, p. 48, 51, afb. 50
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 12, 150-154, afb.
 • 2003, Rembrandt Rembrandt [Frankfurt], Giltaij, J., p. 22-23, 30-33, cat. nr. 1
 • 2003, Verborgen verhalen : betekenissen van Vlaamse & Nederlandse schilderijen 15e - 18e eeuw, Vels Heijn, Annemarie, p. 204-205, afb.
 • 2002, Rembrandt Rembrandt [Kyoto], Giltaij, J., p. 12, p. 24-27, cat. nr. 1
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 2, 13, 248, 474, afb.
 • 2001, keuze uit 20 jaar verzamelen, Wüstefeld, W.C.M.
 • 2001, Hart voor het Catharijneconvent : verzamelen voor de geschiedenis van het christendom in Nederland, Meedendorp, Teio, afb.
 • 2000, Rembrandts eerste Amsterdamse periode, Broos, B., p. 3
 • 2000, Museum Catharijneconvent : een keuze uit de mooiste werken, Koers, Niels H., p. 58, afb.
 • 1999, Rembrandt's eyes, Schama, Simon
 • 1999, Bibeln : med bilder av Rembrandt van Rijn : Bibelkommissionens översättning, p. 104
 • 1997, Rembrandt : the painter at work, Wetering, Ernst van de, p. 14-15, 27-28, afb.
 • 1995, Kleinood en aanstoot : de honderdguldenprent en andere bijbelse historiën van Rembrandt, Meijer, Willem L., p. 56
 • 1993, Blacks in the Dutch world : the evolution of racial imagery in a modern society, Blakely, Allison, p. 93
 • 1992, Route langs 36 topstukken : Museum Het Catharijneconvent Utrecht, nr. 29, afb.
 • 1991, familie van de schilder Pieter Lastman (1583-1633) : een vermaard leermeester van Rembrandt van Rijn, Dudok van Heel, S.A.C.
 • 1991, Rembrandt in Nederland : met dank aan de Vereniging Rembrandt, Eck, Xander van, p. 9-10
 • 1991, bijbel in huis : bijbelse verhalen op huisraad in de zeventiende en achttiende eeuw, Kootte, T.G., p. 83, cat. nr. 1; p. 6 en 43, afb.
 • 1990, Rembrandt [1990], Bot, Marc le, p. 23
 • 1990, Cultural heritage in The Neteherlands, p. 38, afb.
 • 1989, Dr. D.P.R.A. Bouvy en zijn Catharijneconvent, 2, Koers, Niels H., p. 4
 • 1989, Bijbelschilderkunst rond Rembrandt, Schillemans, Robert, p. 17-22, cat. nr. 1, afb
 • 1989, Route langs dertig topstukken : Museum het Catharijneconvent Holland [3e dr. 1989] = Walk along thirty highlights [3de dr. 1989], nr. 26, afb.
 • 1986, Rembrandt, Tümpel, Chr., p. 16, 50, 380 nt. 65
 • 1986, Nieuw licht op de Gouden Eeuw : Hendrick ter Brugghen en tijdgenoten, Blankert, Albert, p. 57-58, afb. 52
 • 1984, Rembrandt : zijn leven, zijn schilderijen : een nieuwe biografie met alle beschikbare schilderijen in kleur afgebeeld, Schwartz, Gary, p. 40-42, afb. 20
 • 1983, Rijksmuseum Het Catharijneconvent = State Museum Het Catharijneconvent, p. 83, afb.
 • 1982, corpus of Rembrandt paintings, Bruyn, Josua
 • 1982, Tekst en uitleg [1982], Defoer, Henri L.M., p. 72, afb.
 • 1979, Tekst en uitleg [1979], p. 74, afb.
 • 1978, Filippus : gereformeerd traktaatgenootschap1878-1978, Gelderen, J. van, omslag
 • 1977, Rembrandt van Rijn : de doop van de de kamerling, Defoer, Henri L.M.
 • 1977, Rembrandts Musicerende gezelschap: een vanitas-alegorie, Bol, Laurens J., nt. 1
 • 1977, jonge Rembrandt aan het werk : materiaalgebruik en schildertechniek van Rembrandt in het begin van zijn Leidse periode, Wetering, Ernst van de, p. 52-53
 • 1977, Rembrandt doorgelicht : nieuw kunsthistorisch onderzoek, Wetering, Ernst van de, afb. 100-102
 • 1976, doop van de kamerling door Rembrandt van Rijn : correspondentie met betrekking tot de opname van het schilderij in de collectie van Rijksmuseum Het Catharijneconvent in 1976, Defoer, Henri L.M.
 • 1976, Geschildert tot Leyden anno 1626, p. 64-66, cat. nr. S25, afb.
 • Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 1976