Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/OKM%20st83_1.jpg

onbekend

Beige-groen fragment van albe met orante, patroon van menselijke figuren, reliek van H. Lebuinus

-

TEXTIELFRAGMENT
Angelsaksisch (?), 6de-8ste eeuw
OKM st83

Dit zijden weefselfragment is vermoedelijk een reliek van een liturgisch gewaad dat aan Sint Lebuïnus heeft toebehoord. Lebuinus of Liafwin was een Angelsaksische monnik, die als missionaris in de IJsselvallei het geloof verkondigde aan de Saksen. Hij stichtte een (later aan hem toegewijde) kerk te Deventer. Op het fragment wordt een "Orante" afgebeeld, een figuur in de klassieke gebedshouding. Mogelijk is het een deel van de sierrand van het kazuifel van de heilige.

Objectspecificatie

Objectnaam
kerktextiel
Materiaal
zijde
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
schenking
Verwervingsdatum
1931
Verwervingsbron
Objectnummer
OKM st83

Objectbeschrijving

Het weefselfragment is afkomstig uit de sierrand van een kazuifel. Op een beige ondergrond wordt in bruine tekening een figuur in de klassieke gebedshouding afgebeeld, een orante, en hoofd en voeten van identieke figuren. De armen zijn naar boven geheven, de voeten naar binnen gekeerd. De contouren zijn met bruine zijde ingeweven. Aan weerszijden banden met groene ranken.
Techniek: los zijden weefsel, schering en inslag zijn van floszijde in keperbinding.

Aanvullende informatie

Het type orante, dat op dit weefselfragment wordt aangetroffen, is uniek. Bij gebrek aan vergelijkingsmateriaal is de plaats van vervaardiging niet vast te stellen. Genoemd in de literatuur worden: Engeland, Zuid-Duitsland, Spanje en Centraal-Azië.
Het patroon in wit, bleekgroen en bruin op een wat verbleekte, gelige ondergrond is gericht naar de zelfkant zoals bij vele weefselfragmenten uit de 7de en 8ste eeuw.

Literatuurverwijzingen

 • z.j., Tissus coptes, Bourguet, P. du, vgl.
 • 2013, Credo : Christianisierung Europas im Mittelalter, Band II : Katalog, Stiegemann, Chr., p. 245-246, afb.
 • 2013, Mission auf dem Kontinent : Willibrord und Bonifatius, Stiegemann, Chr., p. 302-303, afb. 245
 • 2012, Lebuin, St, relic of, Coatsworth, Elizabeth
 • 2011, Beelden met een ziel : Deventer cultuurhistorie, Thijs, Bart, p. 8, afb.
 • 2011, Miraculeus bewaard : middeleeuwse Utrechtse relieken op reis : de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal, Kruijf, Anique C. de, p. 50, 52, afb. 17, p. 104-105, p. 207, cat. nr. 6
 • 2010, Geschiedenis van Deventer, deel I: Oorsprong en Middeleeuwen, Slechte, C.H., p. 16, afb.
 • 2005, 805: Liudger wird Bischof : Spuren eines Heiligen zwischen York, Rom und Münter, Isenberg, G., p. 88, afb.
 • 2000, Frieslands oudheid : het rijk van de Friese koningen, opkomst en ondergang, Halbertsma, H., p. 279, afb.
 • 2000, museumcollectie als inspiratiebron : de verborgen textielschatten uit het Catharijneconvent, p. 21
 • 2000, weg naar de hemel : reliekverering in de Middeleeuwen, Os, H.W. van, p. 181, 183, afb. 210
 • 1999, 754: Bonifatius bij Dokkum vermoord, Mostert, M., p. 58, afb.
 • 1999, 799 Kunst und Kultur der Karolingerzeit : Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn : Band 2, Stiegemann, Chr., p. 535
 • 1999, 799 Kunst und Kultur der Karolingerzeit : Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn : Band 2, Stiegemann, Chr., cat. nr. VIII.20, afb.
 • 1999, Klosterwelt Werden 799-1803 : das Jahrtausend der Mönche [Katalog], Gerchow, Jan (Hrsg.), p. 534-535, cat. nr. 390, afb.
 • 1997, Von China nach Byzanz : frühmittelalterliche Seiden aus der Staatlichen Ermitage Sankt Petersburg, Wilckens, Leonie von
 • 1995, Willibrord en het begin van Nederland, Vlierden, M. van, p. 88, cat. nr. 63, p. 98, afb.
 • 1992, Interieur en inventaris tot 1800 [Grote of Lebuinuskerk Deventer], Dubbe, B., p. 253-257, afb. 213
 • 1992, Deventer kerkschatten 750-1900 : uit de periode ca. 750-1900, Rademaker-Helfferich, B., p. 25, cat. nr. 2
 • 1991, Andermaal Lebuinus, Stam, Tuuk
 • 1991, 'Kleed des Heren' en andere koptische stoffen in het Catharijneconvent, Vijvers, Anne Margreet, afb.
 • 1991, Relieken van Sint Lebuinus, Stam, Tuuk
 • 1991, Tissus coptes du Musée d'art et d'histoire, fonction et décor, Martiniani-Rber, Marielle, vgl
 • 1988, Utrecht een hemel op aarde, Vlierden, M. van, cat. nr. 51
 • 1972, Van Willibrord tot Wereldraad : enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen heen = From Willibrord to World Council : some aspects of the spiritual life in Utrecht through the ages, cat. nr. 2
 • 1948, Utrecht's kunst in opkomst en bloei 650-1650
 • 1939, Catalogus van de tentoonstelling van vroeg-middeleeuwsche kunst : 739 Willibrord-herdenking 1939, Jonge, C.H. de, cat. nr. 268
 • 1935, reliek "De Vestimentis" van den H. Lebuinus, Visser, W.J.A., Gildeboek 18, p. 20-25, 60-61
 • 1932, Jaarverslag Oud-Katholiek Museum 1931