Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/ABM%20s315_1.jpg

Cornelis Willemsz.

Paulus

-

Petrus en Paulus
Cornelis Willemsz.?, ca. 1515
ABM s314 en s315, aangekocht met steun van Vereniging Rembrandt

Na Jezus’ kruisdood verspreiden de twaalf apostelen die hem tijdens zijn leven begeleidden zich over de wereld. Zij verkondigen het evangelie (Grieks euangelion = goede boodschap). Deze boodschap verwijst naar de aankondiging van Jezus dat het Koninkrijk van God nabij is. Twee apostelen zijn hier weergegeven in een gefantaseerd portret: Petrus en Paulus. Zij worden beschouwd als de belangrijkste verspreiders van het christendom en grondleggers van de Kerk. De Bijbel die Petrus bestudeert, verwijst naar de manier waarop hij mensen onderwijst in de christelijke leer en hen bekeert tot het geloof. In zijn rechterhand houdt hij, als bewaker van de hemelpoort, een sleutel.

Trefwoorden
Cornelis Willemsz.

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, paneel
Afmetingen
Nu te zien in
Catharinazaal
Verwervingsmethode
aankoop
Verwervingsdatum
1966
Verwervingsbron
Objectnummer
ABM s315

Aanvullende informatie

Pendant van ABM s314. Beide luiken zijn aan de onderzijde ingekort.

Natuurwetenschappelijk onderzoek: dendrochronologie: beide panelen bestaan uit één plank waarvan de jongste kernhoutjaarring dateert uit 1492 (ABM s314) resp. 1490 (ABM s315); de planken zijn afkomstig uit dezelfde boom (rapport P. Klein 19 juni 2001).

Eigendomsgeschiedenis

tot 1935 r.-k. parochie St.-Petrus’ Banden, Roelofarendsveen; 1935 Bisschoppelijk Museum Haarlem; 1966 Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht; 1976 Rijksmuseum Het Catharijneconvent

Literatuurverwijzingen

 • 2013, Goddelijke inspiratie : Russische ikonen ontmoeten westerse kunst (10 april - 4 augustus 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 1, cat. nr. 20
 • 2013, Divine inspiration : Russian icons meet western art (10 April - 4 August 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 1, cat. nr. 20
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 89, 106
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 16, 116, afb.
 • 2002, Heilig Kerstmisgilde te Haarlem : nieuwe aspecten van een oude geschiedenis, Jaspers, G.J., 41
 • 2001, Begijnen, pastoors en predikanten : religie en kunst in de Gouden Eeuw, Dirkse, Paul, afb. 32
 • 1997, Museum Catharijneconvent : agenda / diary 1998, Koers, Niels H., week
 • 1997, Museum Catharijneconvent : agenda / diary 1998, Koers, Niels H.
 • 1992, Fasciculus temporum : arte tardo-medieval do Museu Nacional Het Catharijneconvent de Utreque, Wüstefeld, W.C.M., cat. nr. 21, afb. 50
 • 1983, Over de betekenis van het werk van Jan van Scorel omstreeks 1530 voor oudere en jongere tijdgenoten (I), Bruyn, Josua, p. 118
 • 1981, Jan van Scorel 1495-1562 : schilder voor prinsen en prelaten, Meyere, J.A.L. de, p. 5, afb. 8
 • 1967, Kunstschatten uit het bisschoppelijk museum van Haarlem in het aartsbisschoppelijk museum Utrecht, Verspaandonk, J.A.J.M., cat. nr. 5
 • 1966, abdij van Egmond als opdrachtgeefster van kunstwerken in het begin van de zestiende eeuw, Bruyn, Josua, p. 211, afb. 12
 • 1963, Kunst uit kerkelijke musea in Nederland, Haaren, H.J.A.M. van, cat. nr. 15, afb. 45
 • Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht, 1965-1968, m.n. 1966
 • Paulus en Petrus door Willem Bartsius