Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/BMH%20s124_1.jpg

Pieter Jansz. Saenredam

Gezicht op een kapel in de noorderlijke zijbeuk van de Grote of St.-Laurenskerk te Alkmaar

-

De Sint-Laurenskerk te Alkmaar
Pieter Saenredam, 1635
BMH s124

Een katholieke wensdroom
De Sint-Laurenskerk van Alkmaar gaat in 1572 in protestantse handen over. Saenredam voorziet een kapel in de noordelijke zijbeuk toch weer van een altaar met een altaarstuk, in een omlijsting die geheel van zijn tijd is. Ervoor knielt een man in eigentijdse kleding. De kunstenaar verbeeldt de kerk dus niet zoals die ooit geweest is, maar zoals hij eruit zou hebben gezien als Alkmaar katholiek was gebleven.

Trefwoorden
Pieter Jansz. Saenredam

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, paneel
Afmetingen
Nu te zien in
Klooster begane grond gang Zuid
Verwervingsmethode
schenking
Verwervingsdatum
1870
Verwervingsbron
Objectnummer
BMH s124

Objectbeschrijving

Gesigneerd en gedateerd op de lijst van het triforium: <I>P.SAENREDAM.FECIT. ANNO 1635</I>. Het schild linksboven bevat een kwartier uit het wapen van de familie Uytenhage. Het interieur van de St.-Laurenskerk, die sinds de jaren zeventig van de 16de eeuw in protestantse handen was, is gestoffeerd als een katholieke kerk.

Eigendomsgeschiedenis

tot 1869 r.-k. parochie St.-Jozef, Haarlem; 1869 Bisschoppelijk Museum Haarlem; 1976 Rijksmuseum het Catharijneconvent

Literatuurverwijzingen

 • 2016, Ontheemde heiligen : altaarstukken en memorietafels uit oude kerken in Noord-Holland, Dael, P.C.J. van, p. 21, afb. 65
 • 2015, Vermeer and Rembrandt : the masters of the 17th century Dutch Golden Age, Giltaij, J., p. 77, afb.
 • 2013, Traits of tolerance : religious tolerance in the Golden Age, Eck, Xander van, p. 57, afb. 35
 • 2013, Schilderij Pieter Saenredam St. Laurenskerk in Alkmaar, Eck, Xander van
 • 2013, Vormen van Verdraagzaamheid, Eck, Xander van, p. 5, afb.
 • 2013, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2013), nr. 312
 • 2013, Vormen van verdraagzaamheid : religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw, Eck, Xander van, p. 57, afb. 35
 • 2012, Intérieurs d'églises : la peinture architecturale des écoles du nord : 1580-1720, Maillet, Bernard G., p. 365, M-1128
 • 2011, Kunst met een C, Jong, Nelleke de, p. 77, afb.
 • 2011, Museum Catharijneconvent is het nationale museum en kenniscentrum van christelijke kunst en cultuur : belangrijkste collectie middeleeuwse kunst van Nederland, p. 77, afb.
 • 2010, Painting as a blur: landscapes in paintings of the Dutch interior, Powell, Amy, p. 162, afb.
 • 2009, Kerken Boek, Lier, Saskia van, p. 259, afb.
 • 2009, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2009)
 • 2008, Saenredam : la fachada occidental de la iglesia de María de Utrecht, Helmus, Liesbeth M., p. 20-21, afb., p. 66, cat. nr. 3
 • 2006, Christianity in the Netherlands : highlights from Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S.
 • 2006, Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S., p. 62, afb. 57
 • 2006, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2006), p. 8
 • 2004, Gouden Eeuw boek, Giltaij, J., p. 239, afb.
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 185-187, afb.
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 16, 253, afb.
 • 2000, Museum Catharijneconvent : een keuze uit de mooiste werken, Koers, Niels H., p. 63, afb.
 • 1996, Museum Catharijneconvent : agenda / diary 1997, Koers, Niels H., afb. week 23
 • 1992, Route langs 36 topstukken : Museum Het Catharijneconvent Utrecht, nr. 25, afb.
 • 1990, altarpiece in the Renaissance, Kemp, Martin (ed.), p. 63-64, afb.
 • 1989, Route langs dertig topstukken : Museum het Catharijneconvent Holland [3e dr. 1989] = Walk along thirty highlights [3de dr. 1989], nr. 24, afb.
 • 1989, Pieter Saenredam : de schilder in zijn tijd, Bok, M.J., p. 105, 204, 318 nt. 31, cat. nr. 4, afb. 114
 • 1983, Rijksmuseum Het Catharijneconvent = State Museum Het Catharijneconvent, p. 78, afb.
 • 1967, Kunstschatten uit het bisschoppelijk museum van Haarlem in het aartsbisschoppelijk museum Utrecht, Verspaandonk, J.A.J.M., cat. nr. 13
 • 1965-1967, Kerkelijke kunst, Bouvy, D.P.R.A., dl. 1
 • 1963, Kunst uit kerkelijke musea in Nederland, Haaren, H.J.A.M. van, cat. nr. 24
 • 1959, découverte de la lumière des primitifs aux impressionistes, Martin-Méry, G., cat. nr. 120
 • 1958, Haarlemse kunstenaars uit vijf eeuwen, Baard, H.P., cat. nr. 75
 • 1935, Pieter Janszoon Saenredam : schilder van Haarlem, 1597-1665, Swillens, P.T.A., p. 19, 52, nr. 78, afb. 31
 • 1931, Saenredam archeoloog, Regteren Altena, I.Q. van, afb. 6
 • 1923, Verkorte gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis vooral van Nederland en meer byzonder van het Haarlemsche Bisdom te Haarlem, St. Jansstraat 79 [1923], cat. nr. 7, p. 39
 • 1913, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, St. Jansstraat No. 79 [1913], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 37, p. 201
 • 1900, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, St. Jansstraat No. 79 [1900], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 281, p. 76
 • 1888, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, Kruisweg No. 59 [1888], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 281, p. 65
 • 1878, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem Kruisweg No. 59 [1878], p. 45, cat. nr. 281
 • Polarität : das Apollinische und das Dionysische, cat. nr. 4
 • Pieter Jansz. Saenredam [1961], cat. nr. 4, afb. 4
 • Herwonnen kunstbezit : keuze-tentoonstelling van uit Duitschland teruggevoerde Nederlandsche kunstschatten, cat. nr. 56