Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/BMH%20s662_1.jpg

Frans (I) Hals

Portret van Nicolaas Stenius (1605-1670)

-

Portret van Nicolaas Stenius
Frans Hals, 1650
MCC BMH s662

Als lid van het kapittel in Haarlem bezocht Nicolaas Stenius, pastoor van Akersloot, veel kapittelvergaderingen in die stad. Mogelijk heeft Frans Hals hem in 1650 op de leeftijd van 45 jaar (inscriptie linkerbovenhoek) tijdens een van deze bijeenkomsten vastgelegd. Het belangrijkste werk van Stenius is een vertaling van de regels die werden opgesteld tijdens het Concilie van Trente (1545-1563): Het Alderheylighste Concilie van Trente. Dergelijke portretten komen in deze tijd niet in Rusland voor.

Trefwoorden
Frans (I) Hals

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, doek
Afmetingen
Huidige locatie
Niet in het museum te zien
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
BMH s662

Objectbeschrijving

Gemonogrammeerd en gedateerd linksboven: ÆTA SVÆ 45 AN°1650 FH (FH ineen).

Aanvullende informatie

Stenius was van 1631 tot zijn dood in 1670 pastoor van Akersloot en lid van het Haarlems kapittel. Het schilderij is sterk gerestaureerd. In 1652 maakte de Rotterdamse schilder Ludolph de Jong (1616-1679) een kopie naar dit portret met linksboven het opschrift: Æta 47 LDJongh f A°1652 (privéverzameling, olieverf op paneel, 29 x 23 cm; afb. in Slive 1970-1974, 1, fig. 195). Onderdeel van een reeks pastoorsportretten uit Akersloot waaronder nog twee portretten van Stenius (BMH s662, BMH s10380 t/m 10386).

Literatuurverwijzingen

 • 2017, '(...) rijck gewrocht en schoon aen alle kanten.' : onderzoek naar de collectie edelsmeedkunst van Museum Catharijneconvent, Verhoeven, Pia
 • 2013, Vormen van verdraagzaamheid : religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw, Eck, Xander van, p. 38, afb. 15
 • 2013, Goddelijke inspiratie : Russische ikonen ontmoeten westerse kunst (10 april - 4 augustus 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 10, cat. nr. 3
 • 2013, Divine inspiration : Russian icons meet western art (10 April - 4 August 2013), Krikhaar, Désirée M.D., Zaal 10, cat. nr. 3
 • 2013, Traits of tolerance : religious tolerance in the Golden Age, Eck, Xander van, p. 38, afb. 15
 • 2006, Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S., p. 73, afb. 68
 • 2006, Christianity in the Netherlands : highlights from Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S.
 • 2004, Cirkelen rond de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland : Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem / Haarlemsche bijdragen 1 (1873) - 65 (1957) : Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 1 (1875) - 75 (1958) : Bossche bijdragen 1 (1917) - 30 (1971) : Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland 1 (1959) - 32 (1991) : Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de Nederlanden 1 (1992)-10 (2001) [dvd-rom], Clemens, Th., dl. 50, p. 161-171
 • 2003, Herders en huurlingen : bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705), Ackermans, Gian, p. 446, afb.
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 216-217, afb.
 • 2002, Verzamelen van middeleeuwse kunst in Nederland 1830-1903, Kruijsen, Barbara, p. 163
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 15, 175, 204, afb., 335, 343, 353, 358, 394
 • 2000, Advies actualisering WBC-lijst : Wet tot Behoud van Cultuurbezit, p. 163
 • 1998, Museum Catharijneconvent : agenda / diary 1999, Koers, Niels H., afb. week 44
 • 1992, Route langs 36 topstukken : Museum Het Catharijneconvent Utrecht, afb., nr. 23
 • 1990, Frans Hals [1990], Slive, Seymour, p. 34, p. 43 nt. 102
 • 1989, Route langs dertig topstukken : Museum het Catharijneconvent Holland [3e dr. 1989] = Walk along thirty highlights [3de dr. 1989], nr. 21, afb.
 • 1983, Rijksmuseum Het Catharijneconvent = State Museum Het Catharijneconvent, p. 92, afb.
 • 1982, Tekst en uitleg [1982], Defoer, Henri L.M., p. 76, afb.
 • 1979, Tekst en uitleg [1979], p. 77, afb.
 • 1970-1974, Frans Hals [1970-1974], Slive, Seymour, dl. 3, cat. nr. 179
 • 1970-1974, Frans Hals [1970-1974], Slive, Seymour, dl. 2, afb. 267
 • 1970-1974, Frans Hals [1970-1974], Slive, Seymour, dl. 1, p. 182-183
 • 1967, Kunstschatten uit het bisschoppelijk museum van Haarlem in het aartsbisschoppelijk museum Utrecht, Verspaandonk, J.A.J.M., cat. nr. 15
 • 1965-1967, Kerkelijke kunst, Bouvy, D.P.R.A., dl. 1, p. 69-70, afb. 43
 • 1937, Frans Hals tentoonstelling t.g.v. het 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk Museum te Haarlem op 30 Juni 1937, cat. nr. 99
 • 1933, Akersloot na de reformatie, Wils, I.M.P.A., p. 161
 • 1918, Aan mijne parochianen : ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der parochiekerk van Akerslloot, Baaren, H.J.G. van, p. 31
 • 1917, Frans Hals van Akersloot (portret van pastoor Stenius) [Zwartendijk], Zwartendijk, J., afb.
 • 1916, Frans Hals van Akersloot (portret van pastoor Stenius) [Graaf], Graaf, Jacobus Joannes
 • 1916, portret van Nicolaus Stenius, pastoor van Akersloot, door Frans Hals geschilderd AD 1650, Graaf, Jacobus Joannes
 • 1913, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, St. Jansstraat No. 79 [1913], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 39, p. 201
 • 1900, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, St. Jansstraat No. 79 [1900], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 369a, p. 76
 • 1888, Gids in het Bisschoppelijk Museum voor kerkelijke oudheid, kunst en geschiedenis, vooral van Nederland en meer bijzonder van het Haarlemsche bisdom te Haarlem, Kruisweg No. 59 [1888], Graaf, Jacobus Joannes, cat. nr. 369a, p. 84
 • Onze kunst, 1917, nr. 31, p. 95-96