Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/BMH%20s3869_1.jpg

Abraham Bloemaert

Kruisiging

-

Gekruisigde Christus
Abraham Bloemaert, 1629
BMH s3869

De beeldtaal van deze imposante kruisiging gaat terug op vijftiende- en zestiende-eeuwse voorbeelden. Christus wordt geflankeerd door de goede en de slechte moordenaar. Links van het kruis staat Maria, rechts Johannes. Geknield onder het kruis zit Maria Magdalena. Dit is mogelijk één van de vroegste schilderijen uit een katholieke schuilkerk in Utrecht of Holland. Omdat het uitoefenen van het rooms-katholieke geloof in Nederland oogluikend wordt toegestaan, komen gelovigen samen in huis- of schuilkerken. Deze zijn aan de buitenkant niet als kerk herkenbaar.

Trefwoorden
Abraham Bloemaert

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, doek
Afmetingen
Huidige locatie
Niet in het museum te zien
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
BMH s3869

Objectbeschrijving

Linksonder gesigneerd en gedateerd: A Bloemaert fc 1629.

Aanvullende informatie

De gekruisigde Christus stond model voor een gravure van Cornelis Bloemaert (Roethlisberger 1993, afb. 636), die op zijn beurt het uitgangspunt vormde voor geschilderde kopieën (zie ABM s308).

Literatuurverwijzingen

 • 2017, Steun gezocht voor restauratie, Binnendijk, Sieske
 • 2013, God, Heidelberg en Oranje : 450 jaar Heidelbergse Catechismus, Apperloo-Boersma, K., p. 99, afb.
 • 2013, Power of faith : 450 years of the Heidelberg Catechism, Apperloo-Boersma, K.
 • 2012, Materiality and the presence of the past in Hendrick ter Brugghen's Crucifixion, Seaman, Natasha T., p. 81, afb. 4.7
 • 2011, Bloemaert-Effekt! : Farbe im Goldenen Zeitalter, Helmus, Liesbeth M.
 • 2011, Bloemaert-effect : kleur en compositie in de Gouden Eeuw, Helmus, Liesbeth M., p. 71, afb.
 • 2011, Abraham Bloemaert: thuis in Utrecht, Priem, Ruud, afb.
 • 2009, 2000 jaar Nederlanders hun geloof en de kunst, Bleyerveld, Yvonne, p. 641, afb.
 • 2006, Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S., p. 75, afb. 71
 • 2006, Christianity in the Netherlands : highlights from Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S.
 • 2006, Membra Jesu Nostri, Buxtehude, D., omslag
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 137-138, afb.
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 16, 177, afb., 340
 • 2000, Advies actualisering WBC-lijst : Wet tot Behoud van Cultuurbezit, p. 160
 • 2000, Museum Catharijneconvent : een keuze uit de mooiste werken, Koers, Niels H., p. 56-57, afb.
 • 1997, Abraham Bloemaert (1566-1651) : Studien zur Utrechter Malerei um 1620, Seelig, Gero, nr. A33, p. 71, 138, 208-209, 212, 214, 218, 224-227, nr. A33, afb. 45
 • 1993, Abraham Bloemaert and his sons : paintings and prints, Roethlisberger, Marcel Georges, cat. nr. 458, afb. 635
 • 1992, Schilderijen in Noordnederlandse katholieke kerken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, Schillemans, Robert, p. 44, afb. 1, nt. 10
 • 1967, Kunstschatten uit het bisschoppelijk museum van Haarlem in het aartsbisschoppelijk museum Utrecht, Verspaandonk, J.A.J.M., cat. nr. 12
 • 1950, Van Geertgen tot Frans Hals, Gerson, H., p. 43, afb. 109