Geen afbeelding beschikbaar
 • /media/adlib/SPKK%20s16_1.jpg

Jan Adam Kruseman

Portret van Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855)

-

Abraham des Amorie van der Hoeven (1798-1855),
Jan Adam Kruseman, 1855
SPKK s16

In de negentiende eeuw worden predikanten steeds deftiger. Zij gaan bijvoorbeeld dubbele namen gebruiken: Van der Hoeven voegt aan zijn familienaam de naam van zijn grootmoeder, Amorie, toe. Des Amorie van der Hoeven is remonstrants predikant en hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam.
Predikanten willen zich ook chiquer kleden en bepleiten het gebruik van de deftige toga. Zo ook Des Amorie van der Hoeven die op dit schilderij, gemaakt kort na zijn dood, in dit kanselgewaad is afgebeeld.

Trefwoorden
Jan Adam Kruseman

Objectspecificatie

Objectnaam
schildering
Materiaal
olieverf, doek
Afmetingen
Huidige locatie
Niet in het museum te zien
Verwervingsmethode
bruikleen
Objectnummer
SPKK s16

Objectbeschrijving

Rechtsonder gesigneerd en gedateerd: J.A. Kruseman ft. 1855.

Aanvullende informatie

Van der Hoeven was remonstrants predikant en hoogleraar aan het Remonstrants Seminarium te Amsterdam.

Literatuurverwijzingen

 • 2013, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2013), nr. 316
 • 2010, Geloof in Nederland : nabeschouwing, Eijnatten, Joris van
 • 2010, 2000 jaar Nederlanders en het einde der tijden, Paul, H., p. 1085, afb.
 • 2009, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2009)
 • 2008, Prachtig protestant, Kootte, T.G., p. 58, afb.
 • 2006, Textbook highlights Museum Catharijneconvent (2006), p. 9
 • 2006, Christendom in Nederland : topstukken uit Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S., p. 81-82, afb. 77
 • 2006, Soestbergen, Utrechts aardse paradijstuin : de Eerste Algemene Begraafplaats te Utrecht, Maes, Edwin, vgl. p. 155-158
 • 2006, Christianity in the Netherlands : highlights from Museum Catharijneconvent, Hellemans, B.S.
 • 2003, ambtsgewaad van de Nederlandse predikant, Cossee, E.H., p. 159, afb.
 • 2003, Goddelijk geschilderd : honderd meesterwerken van museum Catharijneconvent, Defoer, Henri L.M., p. 250-253, afb.
 • 2002, schilderijen van Museum Catharijneconvent, Dijkstra, Jeltje, p. 428, afb.
 • 2001, Twee portretten van Abraham des Amorie van der Hoeven, Kootte, T.G., p. 104-109
 • 2000, Museum Catharijneconvent : een keuze uit de mooiste werken, Koers, Niels H., p. 83, afb.
 • 1999, Mantel, bef en toga, Kootte, T.G., afb.
 • 1997, Vier eeuwen domineesland, Koers, Niels H., cat. nr. 10
 • 1988, Abraham des Amorie van der Hoeven, 1798-1855 : een Remonstrants theoloog in de Biedermeiertijd, Cossee, E.H.
 • 1980, Jaarverslag Rijksmuseum Het Catharijneconvent 1979
 • 1969, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, Scheen, Pieter A., dl. I, p. 655-656
 • 1960, Jan Adam Kruseman Jzn. en zijn catalogus van portretten, Kam, J.G.
 • 1931, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 4: Heyden-Klerk, Bie, J.P. de, p. 103-111
 • 1853, Geschilderde portretten toebehoorend aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, Scheltema, P.S.
 • 1853, Geschilderde portretten toebehoorend aan de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, Scheltema, P.S.