Van God los?

Van Dolle Mina tot voorbij God de Vader

DEZE LEZING IS GEANNULEERD.

Het ontstaan van de vrouwenbeweging in de jaren zestig, de zogenaamde ‘tweede feministische golf’, maakte in Nederland vooral furore door actiegroepen zoals Man-Vrouw-Maatschappij (1968) en Dolle Mina (1969). Via spectaculaire acties streefden zij onder andere naar de afschaffing van de wettelijke discriminatie van vrouwen en legale abortus. De beweging gaf een enorme versnelling aan processen van secularisatie. Tegelijk ontstond op een beweging in Westerse landen onder christelijke en joodse vrouwen die deze nieuwe feministische idealen binnen hun kerkgemeenschappen nastreefden. Hoogleraar Anne-Marie Korte vertelt hier meer over.

Wanneer
Vrijdag 3 juni om 14.00 uur
Waar
Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht

Feministische theologie

Tegelijk ontstond op hetzelfde moment ook een beweging in Westerse landen onder christelijke en joodse vrouwen die deze nieuwe feministische idealen binnen hun kerkgemeenschappen nastreefden en daarmee een proces op gang brachten van hervorming van kerkelijke structuren en praktijken.

Op de agenda van deze beweging stonden vooral zaken als meer vrouwelijk leiderschap in de kerken en kritiek op de exclusief mannelijke Godstaal in de Bijbel en in kerkdiensten. Een complete ‘feministische theologie’ ontstond: een nieuwe theologische discipline die de structurele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen religies c.q. het christendom systematisch in kaart bracht en zich verzette tegen het patriarchale patroon van vanzelfsprekende mannelijke overheersing dat door het christendom en andere religies gehandhaafd en bevestigd werd.


In deze lezing betrekt Anne-Marie Korte deze twee verschillende bewegingen op elkaar: wat hadden ze gemeen en waarin verschilden ze? Wat hebben ze elk bereikt en wat zijn hun hedendaagse opvolgers?


Over de spreker

Anne-Marie Korte is hoogleraar Religie en Gender aan de Universiteit Utrecht. Zij werkte mee aan de tentoonstellingen ‘Allemaal wonderen’ en ‘Maria Magdalena’ in het Catharijneconvent.

Praktische informatie

  • U reserveert voor de lezing via de link bovenaan deze pagina
  • Dit programma wordt eenmaal aangeboden, om 14.00 uur. Aansluitend kunt u de tentoonstelling bezoeken. U hoeft hiervoor dan niet apart te reserveren.
  • Deelname is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.