Wilhelmus à Brakel

Oude schrijvers

De ‘oude schrijvers’ zijn een bijzonder genre uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. De boeken zijn herkenbaar orthodox en nog steeds erg populair bij refo's.

Niet-refo’s hebben over dergelijke literatuur gelezen in Knielen op een bed violen. Jan Siebelink maakt er in die roman niet bepaald reclame voor. Wie zich in de ‘oude schrijvers’ verdiept zal ontdekken dat veel van deze boeken verrassend interessant zijn.

Wanneer
Donderdag 15 augustus, 14.00 - 14.00 uur
Waar
Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht
bezoekers info

Over de lezing

Veel van de auteurs waren geleerde predikanten en hoogleraren in de theologie. Zij leefden in tijden van snelle verandering op allerlei gebied, vooral in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zij verdedigden de gereformeerde leer tegen aanvallen van buitenaf en werkten die zo uit dat hij een antwoord kon blijven bieden op nieuwe vragen. Zij putten daarvoor ook uit nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarmee zijn hun boeken een belangrijke bron voor de religie- en cultuurgeschiedenis.

Wilhelmus à Brakel vormt het uitgangspunt voor deze lezing. Hij is een mooi voorbeeld van een geleerde predikant die midden in het levendige theologische landschap van zijn tijd stond. Zijn Redelyke godts-dienst (1700) was gedurende heel de achttiende eeuw een bestseller, en is nog altijd verkrijgbaar. De laatste Nederlandse editie, in een eigentijdse hertaling, verscheen in 2016. Het boek is vertaald tot in het Chinees.

Wie was deze man? Hoe bijzonder of gewoon was hij vergeleken met andere theologische auteurs? Wat was er zo aantrekkelijk aan de Redelyke godts-dienst in zijn eigen tijd? Wie lazen hem en die andere oude schrijvers toen? En waarom lezen refo’s èn cultuurhistorici hen vandaag de dag nog steeds?

Over de spreker

Joke Spaans is universitair hoofddocent voor de geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceert over religieuze culturen in de Nederlandse Republiek.


Praktische informatie

De lezing vindt plaats op donderdag 15 augustus van 14.00-15.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Aanmelden (tijdens kantooruren van 9:00-17:00) via info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.