Man van Smarten

Mystieke devotie rondom het lichaam van Christus

Paul Bröker, voormalig directeur van Helikon, laat in deze lezing zien dat er in de middeleeuwen veel nieuwe thema’s in de beeldende kunst ontstaan waarover de Bijbel niet spreekt, maar die het lijden van Jezus nog sterker invoelbaar maken. Het getormenteerde lichaam van Jezus kwam centraal te staan.

Let op: het onderwerp van deze lezing wijkt enigszins af van de tekst in de Catharijne, het magazine van Museum Catharijneconvent.

Wanneer
Vrijdag 9 oktober om 13.45 uur en om 15.00 uur
Waar
Auditorium
Reserveer uw ticket

Bloed uit handen en voeten

Invoelbaar lijden

Over Body laguage gesproken: op het schilderij van een onbekende Noord Nederlandse kunstenaar in Museum Catharijneconvent gaan van het lichaam van de gekruisigde Christus bloedstralen uit naar de handen, de voeten en de zijde van Franciscus. Door de lijdenstekenen van Christus aan zijn lichaam te ontvangen was de heilige werkelijk een geworden met Christus.

De stigmatisering van Franciscus sprak buitengewoon tot de verbeelding van de gelovigen en vormde een belangrijk uitgangspunt voor de devotie rondom het lijden van Christus. Dit was kenmerkend is voor de laatmiddeleeuwse gebedscultuur.

Kunstwerken werden gebruikt als uitgangspunt voor mystieke inleving in het lijden van Jezus. Men wilde dat men het lijden net als Franciscus daadwerkelijk aan het eigen lichaam ondervond.

Kunsthistoricus Paul Bröker laat zien dat er in de middeleeuwen veel nieuwe thema’s in de beeldende kunst ontstaan waarover de Bijbel niet spreekt, maar die het lijden van Jezus nog sterker invoelbaar maken. Het getormenteerde lichaam van Jezus kwam centraal te staan. Hoogtepunten in Museum Catharijneconvent zijn wat dat betreft het beeld van Christus op de koude steen, de Man van Smarten van Geertgen tot Sint Jans én het onlangs door het museum verworven laatvijftiende-eeuwse schilderij Ecce homo.

Over de spreker

Paul Bröker is voormalig directeur van Helikon: het Landelijk Instituut voor Religie in Kunst en Cultuur in Utrecht. Het is zijn overtuiging dat een goed inzicht in een kunstvoorwerp niet begrepen kan worden zonder je te verdiepen in de leefwereld waarin het kunstwerk is ontstaan. Wat was de functie van het kunstwerk en wat is de symboliek die erachter schuil gaat? In zijn lezingen vertelt Paul Bröker voornamelijk het verhaal achter de kunst.

Reserveren in coronatijd

  • Per lezing is er plek voor maximaal 30 personen, zodat we anderhalve meter afstand kunnen garanderen. Bijna alle lezingen worden twee keer achter elkaar gegeven en duren 45 minuten.
  • Deelname aan de lezing is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling. Reserveren kan via de knop bovenaan deze pagina.
  • U reserveert de lezing inclusief een bezoek aan het museum aansluitend aan de lezing. Wilt u niet aansluitend, maar op een ander moment de tentoonstelling bezoeken dan dient u daarvoor apart een tijdsblok te reserveren.