De geest waait waar jij wilt

Een doorbraak in de tijd.

Gerben Heitink studeerde theologie op de breuklijn van de jaren zestig. In zijn onlangs verschenen boek ‘Een doorbraak in de tijd. Kerk in de spiegel van de jaren zestig’ beschrijft Heitink de veranderingen die de kerk en het geloof doormaakten en de invloed die dit alles op hém had. In deze lezing hoort u het persoonlijke verhaal van een destijds jonge theoloog die te midden van veel verwarring zijn vormende jaren beleefde

Wanneer
Woensdag 23 februari om 14.00 uur
Waar
Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht
Reserveer uw tickets

Over de lezing

In de jaren zestig greep de oecumenische koorts, aangestoken door de Wereldraad van Kerken en het Tweede Vaticaans Concilie, in Nederland om zich heen. De vraag 'Waar is de kerk goed voor?' werd actueel. In de theologie van Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Jürgen Moltmann, Dorothee Sölle en anderen, werd gezocht naar nieuwe antwoorden op oude vragen. In Nederland werden Han Fortmann, Harry Kuitert en Edward Schillebeeckx in brede kring spraakmakend. De TV veroverde de huiskamers, waardoor heel de wereld binnen ieders blikveld kwam te liggen. Ook binnen de traditionele kerken ontstond beweging. Het gezag kwam ter discussie te staan. Vrouwen eisten hun rechtmatige plaats op en de roep om vrijheid maakte de schrijnende ongelijkheid, binnen en buiten de kerk beter zichtbaar.


Persoonlijk Verhaal

Dit proces van bewustwording kreeg voor velen een politieke dimensie en betekende voor anderen een weg van persoonlijke groei en zelfverwerkelijking. Dit uitte zich in demonstraties en in een roep om democratisering, inspraak en medezeggenschap. Ook het ontstaan van een Oecumenische Basisweging en van het ‘Samen-op-Weg’- proces van Hervormden en Gereformeerden moet tegen deze achtergrond verstaan worden. Van God los? Dat zeker niet. Maar wel nam de kerkverlating hierna snel toe.

Gerben Heitink (1938) studeerde theologie in Kampen en aan de Vrije Universiteit. Hij werkte als jeugdwerkadviseur, als gemeentepredikant, als docent in Kampen en als hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schreef boeken op zijn vakgebied en voor een breder publiek.

Praktische informatie

*Reserveren is nog niet mogelijk*

  • Voor het bijwonen van een lezing heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Kijk voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs op deze website.
  • Deze lezing wordt eenmaal aangeboden, om 14.00 uur.
  • Deelname aan de lezing is gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs voor de tentoonstelling.
  • We verzoeken u vriendelijk om op tijd te komen, het scannen van de coronatoegangsbewijzen vergt iets meer tijd.
  • De lezingen zijn ingericht op 1,5 meter.