Campagnebeeld Christendom en slavernij, lichter

Dialoogbijeenkomsten Christendom en slavernij

Vaak wordt gesproken over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. Maar wat bedoelt men daar eigenlijk mee? De doorwerking kent vele gezichten, en er leven uiteenlopende standpunten over. Kom naar een of meerdere dialooggesprekken bij Christendom en slavernij. De bijeenkomsten bieden ruimte om - onder leiding van een wetenschapper en een gespreksleider met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van het slavernijverleden voor het heden en de toekomst.

Er wordt korte inleiding verzorgd door een expert, en vervolgens geeft de reflectant en reactie daarop vanuit de actualiteit. Er is ook een gespreksleider. De meeste tijd is voor het gesprek met elkaar. Er is plek voor maximaal 15 aanmeldingen per dialooggesprek. De dialooggesprekken zijn los te bezoeken.

Wanneer
24 augustus & 21 sept 14.00 uur
Waar
Grachtenzaal Museum Catharijneconvent

Data en onderwerpen dialooggesprekken

24 augustus 14.00 - 15.30: ‘Doorwerking in wit perspectief’.

Inleider: Janneke Stegeman, theoloog en docent aan de VU

Reflectant: Thandi Soko-De Jong, theoloog en onderzoeker aan de PThU

In deze bijeenkomst vertelt Janneke Stegeman meer over de ‘joods-christelijke normen en waarden’, die universeel zouden zijn. Deze gedachte maakt het moeilijk de verbinding tussen protestantisme en racisme te zien.

21 sept 14.00 - 15.30. Doorwerking in de West

Inleider: Annette Merz, hoogleraar Nieuwe Testament en projectleider onderzoek Kerk en Slavernij.

Reflectant: Duncan Wielzen, theoloog en pastoraal werker Bisdom Rotterdam.

Over de organisatoren

De dialoogbijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met De Stichting Heilzame Verwerking Slavernijverleden voor ‘wit’ en ‘zwart’. De stichting heeft als doel het slavernijverleden van Nederland en in het bijzonder dat van kerken aan de orde stellen. De stichting werkt aan bewustwording, erkenning, dialoog, verwerking en verzoening.