Harmonia macrocosmica, Museum Boerhaave

De betoverde wereld (bijna vol)

In het boek De Betoverde Wereld (1691) stelde Balthasar Bekker dat de alom gevreesde Duivel helemaal geen macht had en nam hij ook andere denkbeelden over het bovennatuurlijke op de korrel. Het boek sloeg in als een bom. Hoe zit dat? Lezing door historicus Henk Looijesteijn.

In deze lezing hoort u meer over de achtergrond en het leven van Balthasar Bekker, zijn opvattingen en waarom die zoveel indruk maakten. Bekkers Betoverde Wereld was de uitkomst van een vruchtbare kruisbestuiving tussen godsdienst en wetenschap en een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het denken. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, met name in dat deel van Europa waar nog steeds heksenvervolgingen voorkwamen.

Wanneer
Dinsdag 5 maart om 14.00 uur
Waar
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 Utrecht
Reserveer hier uw tickets

Van Gallilei tot Einstein

In 1637 bracht René Descartes zijn Discours de la méthode uit, een boek over hoe je tot zekere kennis kon komen. Een belangrijke rol daarbij speelde de rede. Zijn methode vond al snel toepassing in wat toentertijd gold als de allerbelangrijkste wetenschap: de theologie. Niet tot ieders genoegen. Orthodox-calvinistische en cartesiaanse geïnspireerde theologen bestreden elkaar in wat wel een ‘tachtigjarige theologenoorlog’ is genoemd.

Onderdeel van deze strijd was het heftige geschil over het werk van de cartesiaans geïnspireerde predikant Balthasar Bekker (1634-1698), nog altijd bekend als ‘bestrijder van het bijgeloof’. In zijn lijvige boek De Betoverde Wereld (1691) stelde hij dat de alom gevreesde Duivel helemaal geen macht had en nam hij ook andere denkbeelden over het bovennatuurlijke op de korrel.

Bekkeriaanse Oorlog

Het boek sloeg in als een bom en werd al snel vertaald. Maar niet iedereen kon Bekkers boek waarderen en de ‘Bekkeriaanse Oorlog’ was het gevolg. Bekker werd afgezet als predikant maar bleef, gesteund door de machtige burgemeesters van Amsterdam, onvermoeibaar zijn opvattingen uitdragen. Na zijn dood groeide hij zo uit tot een held van de Verlichting.

In deze lezing besteed Henk Looijenstein aandacht aan de achtergrond en het leven van Balthasar Bekker, zijn opvattingen en waarom die zoveel indruk maakten. Bekkers Betoverde Wereld was de uitkomst van een vruchtbare kruisbestuiving tussen godsdienst en wetenschap en een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het denken. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten, met name in dat deel van Europa waar nog steeds heksenvervolgingen voorkwamen.

Henk Looijesteijn (1973) is zelfstandig historicus en fellow van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn doctoraat aan het Europees Universitair Instituut te Florence.

Praktische informatie

  • De lezing is om 14.00 uur in het auditorium van Museum Catharijneconvent
  • Tickets zijn te reserveren via de button rechtsboven.
  • Entree is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor het museum; reserveren is verplicht.