Sebastiaen Vrancx, Markttafereel, ca.1600, Antwerpen (Phoebus Foundation)

Antwerpen: brandpunt van protestantse reformatiebewegingen

In de 16de eeuw manifesteerde Antwerpen zich als een groeipool voor religieuze hervormingsbewegingen van velerlei snit. De idee├źn van Maarten Luther vonden heel snel weerklank in Antwerpen en tot 1585 zou het lutheranisme in de Lage Landen in grote mate een Antwerpse aangelegenheid blijven. Vanaf het midden van de 16de eeuw deed ook het gereformeerd protestantisme zijn intrede in de Scheldestad.

De calvinistische kerk van Antwerpen bleef lange tijd een centrumfunctie vervullen in de Nederlanden. Het anabaptisme beschikte dan weer over stevig georganiseerde ondergrondse kernen. De verspreiding van het protestantse gedachtengoed werd sterk gefaciliteerd door het kosmopolitische karakter van de stad, maar ook de pragmatische houding van de stadsbestuurders en het culturele klimaat speelden een rol. In nauwe samenhang met het politieke verzet zou het calvinisme in Antwerpen zelfs de macht grijpen en tijdens de zogenaamde Calvinistische Republiek (1577-1585) uitgroeien tot een protestants centrum van internationaal belang.

Wanneer
Vrijdag 9 juni om 14.00 uur
Waar
Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht
Reserveer uw tickets

Over de spreker

Guido Marnef is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis aldaar. Hij publiceerde tal van bijdragen over Reformatie en Opstand in de Lage Landen waaronder Antwerp in the Age of Reformation (Johns Hopkins UP 1996). Hij verbleef als fellow aan het Institute for Advanced Study, Princeton, het Netherlands Institute for Advanced Study (Wassenaar) en het Scaliger Instituut (Universiteit Leiden). Hij voltooit momenteel een boek over de Calvinistische Republiek te Antwerpen

Praktische informatie

  • De lezing is om 14.00 uur in het auditorium van Museum Catharijneconvent
  • Tickets zijn te reserveren via de button rechtsboven.
  • Entree is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor het museum; reserveren is verplicht.