Anna Maria van Schurman

Anna Maria van Schurman

Pieta van Beek (Universiteit Utrecht) vertelt over de invloed die humaniste en theologe Anna Maria van Schurman (1607-1678) op haar leven en onderzoek heeft gehad. Pieta van Beek groeide op in een Biblebelt-gezin.

Wanneer
Dinsdag 16 juli, 14.00 tot 15.00 uur.
Waar
Museum Catharijneconvent Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht
bezoekers info

Over de lezing

Driehonderd jaar na haar dood kwam Anna Maria van Schurman voor Pieta van Beek tot leven. Het was 1978 en de tentoonstellingen, artikelen en boeken die aan haar gewijd werden drongen ook door tot de Bijbelgordel in Rotterdam-Kralingen.

Vooral de historische roman van Dieuwke Winsemius Het grote geheim van Anna Maria van Schurman (1978) opende Pieta van Beek de ogen. Met dat boek in de hand kon zij haar ouders ervan overtuigen dat meisjes wèl mochten studeren en niet gedoemd waren tot een leven lang huishoudelijk werk. Sinds die tijd is Anna Maria van Schurman in min of meerdere mate in haar leven aanwezig en is ze de inspiratiebron voor haar studies en feministisch onderzoek.

Over de spreker

Pieta van Beek is wetenschappelijk onderzoeker bij de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Stellenbosch. Ze studeerde Nederlands (drs. 1987), Klassieke talen (dr. 1997), Ou Nabye Oosterse Studies (MA cum laude, 2004) en promoveerde op de Opuscula Hebraea, Graeca, Latina et Gallica, prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman.

Praktische informatie

De lezing vindt plaats op dinsdag 16 juli van 14.00-15.00 uur in het auditorium van het museum en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor de tentoonstelling.

Aanmelden (tijdens kantooruren van 9:00-17:00) via info@catharijneconvent.nl of 030-231 38 35.